About niriharti

עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים הגונים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה משפיע רק על צו העובד, מכיוון שעלויות ההתנחלות הן על כתפי המודל. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת אמינה של פרסי בנות. בנות לוקחות תוספי מזון מלקוחות באופן אישי. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי תל אביב – הפוך את הבנות לתעסוקה הגונה עם רווחים גדולים, ומספקים ללקוחותינו לספק שירותים באופן בלעדי את הרמה הטובה ביותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.