About knobereran

מערכת תעודות לעידוד עובדים. עובדים לוקחים תשלום מהלקוחות. משימת העדיפות של סוכנות ישראל נערת ליווי במרכז – הפוך את העובדים לתעסוקה הטובה ביותר עם הכנסה כבדת משקל, ומספקים לגברים שלנו שירותים באיכות טובה במיוחד. רק גישה זו נותנת כוח לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה רווחית הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נועדו בדיוק להוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.