About learnpostwistbu

מערכת עובדים אמינה. עובדים לוקחים טיפים מגברים לעצמם. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי פרטיות – לספק לבנות תעסוקה טובה עם הכנסה כבדת משקל, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים של נכסים טובים יותר אך ורק. שיטה זו היא שנותנת את הכוח לשתף פעולה ארוכת טווח, שתעוות את הבנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לבנות. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי בבקשת העובד, מכיוון שעלויות הנדל"ן נמצאות על כתפי העובד. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירות בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.