About izolurac

עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי אך ורק במשאלת העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נופלות אך ורק במאזן העובד. המחיר הממוצע של שכירת הדירות היומית של דירות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת גארבון של פרמיות עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים את עצמם. המשימה העיקרית של סוכנות הליווי ישראל דירות דיסקרטיות בחיפה לאירוח מושלם – צור בנות עם עבודה טובה עם הכנסה כבדת משקל, וכדי להפוך לקוחות עשירים להפוך את השירותים לרמה טובה יותר. באופן בלעדי שיטה זו מספקת כוחות לזכות בשיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לרווחיות הן לבנות והן ללקוחותינו.