About hamamtocont

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מעובדי גברים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל נערת ליווי – לספק לבנות את העבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולקוחות עשירים כדי להפוך את השירותים ישירות לנכס הטוב ביותר. גישה זו היא שמאפשרת לפתח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או בית שכור. זה תלוי רק בסדר הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההשכרה נופלות אך ורק בהוצאות העובדת. המחיר המשוער של דירות יומיות בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.